KONTAKT- mládežnícke centrum je účelové zariadenie Cirkvi bratskej v Leviciach. Prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí ponúkame bezpečný priestor pre mladých ľudí z nášho mesta a okolia. Okrem toho, že prevádzkujeme nealkoholickú a nefajčiarsku kaviareň, vytvárame zaujímavý pgoram a možnosti trávenia voľného času pre deti, mladých ľudí a širokú verejnosť (napr. hudobný projekt FUSION, spoločenské hry, lezecká stena pod vedením DELF, o.z., besedy, prednášky, SWAPy a iné). Dôležitou súčasťou našej práce je podpora dobrovoľníckej činnosti a filantropie.

Bez podpory a darov by sme nevedeli poskytovať všetky naše služby. Ideálnou formou podpory je pravidelný finančný príspevok*. ĎAKUJEME!!!

*napr. trvalý príkaz na ľubovoľnú sumu

Kontaktné údaje:
KONTAKT – mládežnícke centrum
OTP Banka Slovensko, IBAN: SK33 5200 0000 0000 0610 5321

Viac informácií Vám radi poskytneme osobne u nás alebo telefonicky: 0907 079 142.

Ďalšou možnosťou je podporiť nás prostredníctvom výzvy od platformy ĽUDIA ĽUDOM. Stačí ak z pohodlia tvojho gauča klineš na tento odkaz: #gaucovavyzva.

Štát vyhovel žiadostiam organizácií a ty mášstále jedinečnú možnosť darovať 2%!

1.Do 17.2. 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o  vystavenie tlačiva: :  POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI NA ÚČELY VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% ALEBO 3% ZO ZAPLATEDENJ DANE VYZICKEJ OSOBY  –  tlačivo vzor V2Pv18_P(ďalej len „potvrdenie“).

Z tohto potvrdenia si viete zistiť:  dátum zaplatenia dane a  vypočítať  2% z vašej zaplatenej dane (suma musí byť minimálne 3,32  €) alebo  3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

2. Všetky údaje následne napíšte do tlačiva  VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – tlačivo vzor V2Pv18_1 (ďalej len „vyhlásenie“) (naše tlačivá sú už predpísané).

3. Na daňový úrad do 30.4.2020 doručte nasledovné tlačivá:

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:

  • 0907 079 142
  • kontakt.kusnierikova@gmail.com