KONTAKT- mládežnícke centrum je účelové zariadenie Cirkvi bratskej v Leviciach. Prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí ponúkame bezpečný priestor pre mladých ľudí z nášho mesta a okolia. Okrem toho, že prevádzkujeme nealkoholickú a nefajčiarsku kaviareň, vytvárame zaujímavý program a možnosti trávenia voľného času pre deti, mladých ľudí a širokú verejnosť (napr. hudobný projekt FUSION, spoločenské hry, lezecká stena pod vedením DELF, o.z., besedy, prednášky, SWAPy a iné). Dôležitou súčasťou našej práce je podpora dobrovoľníckej činnosti a filantropie.

O novinkách v KONTAKTE sa môžete dočítať v našom INFORMAČNÍKU. 

Bez podpory a darov by sme nevedeli poskytovať všetky naše služby. Ideálnou formou podpory je pravidelný finančný príspevok*. ĎAKUJEME!!!

*napr. trvalý príkaz na ľubovoľnú sumu

Kontaktné údaje:
KONTAKT – mládežnícke centrum
!!!! NOVÝ IBAN: SK38 7500 0000 0040 2922 3871  (ČSOB Banka)

Viac informácií Vám radi poskytneme osobne u nás alebo telefonicky: 0907 079 142.

 

Aj v roku 2023 sa môžeš stať hrdinom! AKO? Jednoducho! Stačia na to iba 2%!

1.Do 15.2. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva:  POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI NA ÚČELY VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% ALEBO 3% ZO ZAPLATEDENJ DANE VYZICKEJ OSOBY  –  tlačivo vzor V2Pv18_P (ďalej len „potvrdenie“).
Z tohto potvrdenia si viete zistiť:  dátum zaplatenia dane a  vypočítať  2% z vašej zaplatenej dane (suma musí byť minimálne 3,32  €) alebo  3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

2. Všetky údaje následne napíšte do tlačiva  VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – tlačivo vzor V2Pv21_1 (naše tlačivá sú už predpísané).
3. Na daňový úrad (alebo ku nám) do 30.4.2023 doručte nasledovné tlačivá:
VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – tlačivo vzor V2Pv21_1 
 
– Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  (vzor V2Pv18_P) vystavenej zamestnávateľom)
–  a ak ste boli v roku 2022  dobrovoľníkom a odpracovali ste minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce aj  Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ:
0907 079 142
kontakt.kusnierikova@gmail.com