Lezecká sezóna 2022 je ukončená! 
Opäť sa vidíme až v apríli 2023 🙂

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Umelá lezecká stena je umiestnená na terase Kontakt – Mládežníckeho centra – vo vonkajšej časti kaviarne. Keďže nejde o typické športovisko, budeme radi, ak sa lezci a zákazníci kaviarne budú navzájom rešpektovať 🙂
Prevádzkovateľom lezeckej steny je občianske združenie DELF, o.z., ktoré zodpovedá za bezpečnosť a plynulý chod lezeckej steny počas jej otváracích hodín.

Lezecká stena je vysoká 10,5 m vysoká a široká 5 m, s rôznymi obtiažnosťami lezeckých trás, pričom na lezeckej stene môžu liezť maximálne naraz dvaja lezci.  NOVINKA! V roku 2021 pribudla k lezeckej stene rozšírenie – rovnako vysoká aj široká lezecká stena so špeciálnou novinkou – stropom!

KEDY JE LEZECKÁ STENA OTVORENÁ?
Lezec môže využívať lezeckú stenu len počas platných otváracích hodín alebo na základe individuálnej rezervácie a po dohode s prevádzkovateľom lezeckej steny (DELF, o.z. – 0907 079 142 – volať min. 2 týždne vopred).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KTO MOŽE LIEZŤ ?
Každý lezec pred prvým lezením, musí svojím podpisom potvrdiť, že bol oboznámený s prevádzkovým poriadkom lezeckej steny a zaväzuje sa ho dodržiavať. V prípade ak záujemca o lezenie má menej ako 18 rokov, je nevyhnutný súhlas (podpis) ZAKONNÉHO ZÁSTUPCU!!!

 Príslušné tlačivo môžete vyplniť a podpísať priamo na mieste (počas otváracích hodín lezeckej steny) alebo si ho môžete stiahnuť tu a vyplnené doniesť so sebou (je rozdelené podľa veku):
1.  do 15 rokov
2.  od 15 do 18 rokov
3.  nad 18 rokov

4.hromadné tlačivo pre školy/ skupiny

ČO VÁM ZABEZPEČÍME?
Pre lezcov je zabezpečený vyškolený inštruktor (to znamená, že keď prídete, vždy vás má kto zaistiť :), ako aj lezecký materiál : lano, karabíny, lezecký úväz, magnézium (lezecké topánky kvôli hygienickým opatreniam nepožičiavame).

Viac o poplatkoch (členských príspevkoch) tu – CENNÍK.

Lezecká sezóna zvyčajne trvá od apríla do októbra.