Kontakt- mládežnícke centrum
Janka Kušnieriková – riaditeľka
phone:  +421 907 079 142 (objednávky pre 1. a 2. poschodie)
mail:  kontakt.kusnierikova@gmail.com

KAVIAREŇ:
phone:  +421 910 996 738 (objednávky pre kaviareň)
Na tomto čísle NEPOSKYTUJEME informácie o lezeckej stene, prosíme volať prevádzkovateľovi lezeckej steny DELF, o.z.
mail:  kontaktkaviaren@gmail.comLEZECKÁ STENA – DELF, o.z. –  informácie, objednávky volať tu:
phone: +421 907 079 142 (prevádzkovateľ lezeckej steny DELF, o.z., nie KONTAKTcafé)Adresa:

Kontakt – Mládežnícke centrum
Kasárenská 6, Levice, 934 01, Slovensko
IČO: 37869337
IBAN: SK38 7500 0000 0040 2922 3871

Sledujte nás