Viac než moderný spevácky zbor

Fusion je pre teenagerov vo veku 14 – 20 rokov. Základ tvorí moderný spevácky zbor, ktorý má nácviky raz do týždňa. Učíme sa nové piesne, ktoré sú známe a práve bežia v rádiach. Počas workshopov si zlepšujeme hru na hudobnom nástroji, ktorý si každý môže vybrať sám. Nie je podmienkou, aby si vedel hrať na hudobnom nástroji. Snažíme sa vytvoriť priestor, kde sa to môžeš naučiť. Každý semester zakončíme vystúpením, kde môžeme rodičom a kamarátom ukázať, čo nové sme sa naučili. No všetko toto robíme veľmi radi, spolu a je nám dobre.

  • Kedy Každý štvrtok
  • Kde? Prvé poschodie
  • Čo potrebuješ? Nadšenie a chuť sa učiť niečo nové
Categories: Uncategorized