Prenájom priestorov

Prenájom priestorov a techniky je nutné vopred osobne dohodnúť s riaditeľom zariadenia na tel.č.:
+421 910 996 738
+421 905 939 548

 

Priestory (akciu musí odsúhlasiť riaditeľ MC kontakt)

 

- kaviareň na prízemí  30,- EUR / hod. 

- priestory na 1.posch. 10,- EUR / hod.

- priestory na 2.posch. 20,- EUR / hod.

 

Technika(musí odsúhlasiť riaditeľ MC kontakt)

 

Zapožičanie techniky v priestoroch MC Kontakt

- projektor 5,- EUR / hod.

- projekčné plátno 3,- EUR / hod.

- flipchart 3,- EUR / hod.