QUERCUS

K jednotlivým filmovým večerom budú cielene vybrané filmy, ktoré svojim obsahom otvárajú témy aktuálne pre mladých llidí - zmysel života, ľudská rozmanitosť a inakosť, predsudky a stereotypy, začleňovanie handicapovaných mladých ľudí do spoločnosti, zdravé partnerské vzťahy a zdravá rodina.Každá filmová projekcia bude spojená s následnou diskusiou s mladými o témach a problematikách, ktoré film otvorí pod vedením zodpovedného pracovníka príp. aj pozvaného hosťa/odborníka.